QRION

Qrion ใช้เสียงของโลกเพื่อสร้างเพลงที่มีจังหวะที่กระฉับกระเฉงและพื้นผิวซินธ์ที่ไพเราะ เธอเป็นวัตถุดิบในค่ายเพลงเช่น Anjunadeep, Last Night On Earth, Mad Decent และ Ultra Music เธอได้รับตำแหน่ง Future Star ประจำปี 2021 ของ DJ Mag และอยู่ในรายชื่อ 30 Under 30 ของ Forbes Japan